ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5

 
Design by CHAYOOT